10. Digitale betaalplatformen


[success] Recente update

Dit hoofdstuk werd in het najaar 2017 volledig herwerkt door Muntuit vzw.

In dit hoofdstuk gaan we in op het vraagstuk waar vele gemeenschapsmunten mee zitten: hoe geven we een digitale vertaling aan ons project? (zie 10.1) De eerste vraag luidt dan of uw project daar überhaupt rijp voor is. Als dat het geval is dan presenteren we in dit hoofdstuk een weg naar uw digitale oplossing (zie 10.2). Dat doen we aan de hand van een indicatieve beslissingsboom of doorloopschema. Vervolgens presenteren we een overzicht van bestaande projecten en systemen (zie 10.3).

De digitale ontwikkelingen binnen het monetaire landschap staan natuurlijk niet stil. Zo komt een technologie als blockchain meer en meer ter sprake. Deze is voornamelijk gekend door haar toepassing in de cryptomunt Bitcoin. De opkomst van blockchain volgen we op de voet, maar de technologie is volgens ons nog niet rijp voor dit handboek (zie de beschouwingen van Muntuit in dit blogartikel over de blockchain). Immers, we bouwen dit artikel op aan de hand van praktijkervaring en in onze contreien zijn nog geen gemeenschapsmunten met de blockchain aan de slag.

[info] Dankwoord

Volgende personen zijn we zeer dankbaar voor hun inzichtrijke aanvullingen en opmerkingen op dit hoofdstuk:

  • Jan Langedijk
  • Berten Ooms
  • Wouter Steegmans
  • Roder Van Arkel
  • Maarten Vandekeybus, en
  • Pieter Van Raemdonck

results matching ""

    No results matching ""