10.2. De weg naar jouw digitale gemeenschapsmunt

Er bestaan verschillende softwareplatforms om betalingen te verrichten, van simpel tot geavanceerd en rijk aan functies. Bij de keuze voor een digitaal kader voor een gemeenschapsmunt zijn een aantal praktische afwegingen te maken, de voornaamste hebben betrekking op:

 • Beveiliging
 • Budget
 • Communicatie
 • Eigen digitale capaciteiten
 • Gebruiksvriendelijkheid
 • Monetaire mogelijkheden
 • Rapportage
 • Schaalbaarheid

Zij zijn meestal een direct gevolg van meer fundamentele keuzes, zoals de doelstellingen en activiteiten van het project.

Onderstaande beslissingsboom helpt om voor een gemeenschapsmunt het meest gepaste systeem te vinden. De opgenomen systemen zijn gebaseerd op het geactualiseerd overzicht van bestaande software-systemen voor gemeenschapsmunten in Vlaanderen door Berten Ooms (2017, HoGent):

 • A-kaart
 • Cyclos (versie 3, versie 4 community en versie 4 PRO)
 • eLAND
 • Hamlets
 • PingPing
 • QoinWare

De verschillende systemen worden in de derde paragraaf van dit hoofdstuk bondig toegelicht.

Beslissingsboom

Met de beslissingsboom krijgt men een eerste zicht op wat er beschikbaar is. Ze is m.a.w. indicatief. De boom is zo opgesteld dat deze altijd verwijst naar het meest minimalistische pakket. D.w.z. dat ook uitgebreidere systemen in sommige gevallen door de muntgemeenschap overwogen kunnen worden. Het is dus zeker raadzaam om met de verschillende aanbieders in gesprek te gaan. Dan zal blijken in welke mate elk platform op de specifieke noden van jouw project kan inspelen.

Alvorens het schema te doorlopen is het goed om na te laten denken over de te verwachten omvang van het project op lange termijn. Migreren van éen pakket naar een ander is vaak een kostbare en tijdrovende opgave. De meeste projecten evolueren, er worden nieuwe keuzes gemaakt en andere richtingen ingeslagen. Daarom kan het verstandig zijn om van bij aanvang enkele mogelijkheden open te houden.

A) Wat is de schaal van het project?

 • Eerder kleinschalig => B
 • Eerder grootschalig => F

Een eerder klein project scoort op een van volgende indicatoren positief:

 • Minder dan ca 50.000 euro ICT-ontwikkelingsbudget
 • Minder dan ca 20.000 euro jaarlijks ICT-budget

B) Dient het pakket sterk gepersonaliseerd te kunnen worden?

 • Ja => C
 • Neen => D

Sterk gepersonaliseerd betekent uitgebreide mogelijkheden om de “look en feel” van het platform aan te passen. D.w.z. dat de toepassingen voor gebruikers, zoals een app en/of website gemakkelijk zelf worden vormgegeven. Sommige platformen bieden de mogelijkheid om aparte applicaties te ontwikkelen, zogenaamde extensies, die communiceren met het betaalplatform.

[warning] Let op:

Een gepersonaliseerd pakket vraagt uitgebreidere technische expertise binnen de muntgemeenschap of extra budget om een ICT-bedrijf hieraan te laten sleutelen.

C) Heeft de munt behoefte aan uitgebreide betalingsmodaliteiten (zoals betaalkaarten, mobiele app,…)?

 • Ja => I
 • Neen => Hamlets

D) Is het circulatiemodel gebaseerd op wederzijdse kredietrelaties (bijv. Lets, Timebanking,…)?

 • Ja => E
 • Neen => Cyclos 4 Community

E) Heeft de munt nood aan een mobiele app?

 • Ja => Cyclos 4 Community
 • Neen => eLAND

F) Heeft de munt behoefte aan uitgebreide betalingsmodaliteiten (zoals betaalkaarten, mobiele app,…)?

 • Ja => G
 • Neen => Hamlets

G) Voorziet het muntmodel in een digitale marktplaats en/of kostendragers (zoals interesten, transactiekosten,…)?

 • Ja => H
 • Neen => platform A-kaart

H) Dienen ICT-ondersteuner en softwareleverancier van het betaalplatform hetzelfde bedrijf of organisatie te zijn?

 • Ja => PingPing of QoinWare
 • Neen => I

Het in dienst nemen van een eigen ICT-ontwikkelaar die het pakket nog niet kent, kan leiden tot een langere ontwikkelingstijd en extra kosten. Deze afweging wordt relevanter wanneer het gebruikersplatform veel maatwerk vraagt.

[info] Noot

Het gaat hier over het betalingsplatform dat de financiële transacties doet, niet over de schil die je er eventueel aan toevoegt via een app en/of website (zie verder paragraaf 3).

I) Dient het systeem open source te zijn?

 • Ja => Cyclos 3
 • Neen => Cyclos 4 PRO

De licentievoorwaarden bij een open source systeem zijn vrijer. Open source software geeft de mogelijkheid om van de ontwikkelingen van anderen gebruik te maken, om zelf wijzigingen aan te brengen en om de software voor andere doeleinden te gebruiken. Dit kan een groot voordeel zijn indien de organisatie over de nodige competentie beschikt om hiervan gebruik te maken. Bovendien valt de software zonder licentiekosten te gebruiken.

[warning] Opgelet:

Een open source systeem moet door een actieve ontwikkelaarsgemeenschap up-to-date gehouden worden om bijvoorbeeld beveiligingsrisico’s tegen te gaan. De afwezigheid van zo’n gemeenschap kan een belangrijk nadeel zijn (zie verder in paragraaf 3).

results matching ""

  No results matching ""