10.3. Overzicht digitale systemen

We delen dit overzicht verder in volgens twee brede categorieën van systemen:

  • Platformen voor eerder kleinschalige initiatieven
  • Platformen voor eerder grootschalige initiatieven

Platformen voor eerder kleinschalige initiatieven

Deze platformen hebben relatief beperkte aanpasbaarheid. Ze zijn daardoor eenvoudiger in opzet en veel budgetvriendelijker. Uitermate geknipt dus voor kleine kringen, basismodellen (zoals Lets) en kortlopende proefprojecten.

eLAND

Website: eland.letsa.net

Dit platform is het meest gebruikte systeem door Lets-groepen in Vlaanderen. Het is goedkoop en eenvoudig in beheer, maar beschikt desalniettemin over de mogelijkheden om enkele kostendragers toe te kennen. Het is niet geschikt voor munten die niet volgens een wederzijds kredietmodel functioneren.

De huidige ontwikkeling is in handen van Maarten Vandekeybus.

Specifieke kenmerken platform

Voordelen Nadelen
Gratis hosting Eenvoudige beveiliging
Marktplaats Geen reputatie-systeem
Mogelijkheid kostendragers Geen integratie met andere systemen
Geen integratie met sociale media
Beperkte betalingsmodaliteiten (enkel via website)

Technische details

Aspecten Details
Framework PHP en Silex
Database Redis (cache), Postgres > 9.5
Licentie Open source (AGPL versie 3)
Front-end en back-end Geïntegreerd
Extensies mogelijk Neen

Hamlets

Website: www.communityforge.net

Het project van Community Forge wordt hoofdzakelijk gebruikt voor Lets-achtige systemen of Time Banks. Het is relatief goedkoop en eenvoudig in beheer als men het content managementsysteem Drupal reeds onder de knie heeft.

Specifieke kenmerken platform

Voordelen Nadelen
Gratis hosting (donaties) Eenvoudige beveiliging
Marktplaats Beperkt reputatie-systeem (publieke opmerkingen)
Mogelijkheid kostendragers Enkel integratie met andere Drupal modules
Beperkte integratie sociale media (Twitter)
Beperkte betalingsmodaliteiten (enkel via website)

Technische details

Aspecten Details
Framework PHP / Drupal 7 (stabiel)
PHP / Drupal 8 (in ontwikkeling)
Database Mysql
Licentie Open source
Front-end en back-end Gescheiden
Extensies mogelijk Beperkt, via Drupal modules

Cyclos 4 Community

Website: www.communities.cyclos.org

Deze community versie is het eenvoudigst te beheren pakket binnen de Cyclos-familie. Hosting is weliswaar gratis, maar enkel op de servers van ontwikkelaar STRO. Dit pakket biedt het meeste mogelijkheden voor kleinschaligere projecten. Haast alle soorten muntmodellen zijn gemakkelijk te installeren. Mobiel bankieren wordt onder andere mogelijk gemaakt per SMS-module en via een app (incl. QR-codes). Daartegenover staat dat de “look en feel” van deze gratis versie relatief beperkt aanpasbaar is.

Specifieke kenmerken platform

Voordelen Nadelen
Gratis hosting door STRO Geen betaalkaarten (wel QR-codes) en POS-ondersteuning
Mobiel bankieren Geen integratie sociale media v
Marktplaats en reputatie-systeem Mogelijkheid kostendragers beperkt
Bankwaardige beveiliging

Technische details

Aspecten Details
Framework Java platform
Database PostgreSQL
Licentie Closed source: gratis gebruik
Front-end en back-end Geïntegreerd
Extensies mogelijk Neen

Platformen voor eerder grootschalige initiatieven

De meeste digitale platformen zijn voor één specifieke munt of muntsysteem ontworpen, ze vragen dus nog een aantal aanpassingen alvorens men ermee aan de slag kan gaan. Wel zijn ze allemaal van zogenaamde API’s, webservices en/of extension points voorzien, wat de communicatie naar andere platformen relatief eenvoudig mogelijk maakt.

PingPing

Website: www.pingping.be

Het betalingsplatform PingPing is eigendom van Alfa-Zet dat het inzet voor allerhande toepassingen, onder andere voor de Limburgse gemeenschapsmunt LimbU. Het systeem kan gekoppeld worden aan de bestaande betaalterminals en kassasystemen van winkels. Zo worden voor handelaars de kosten verlaagd en het gebruiksgemak verhoogd. LimbU heeft door FW4, een derde leverancier, een eigen schil rond dit betalingsplatform laten schrijven. Deze heeft de “look en feel” van hun app en website op maat gemaakt. Daardoor maakt men gebruik van extra functionaliteiten zoals het opzetten van acties, de integratie van partners, het zelf bijhouden van privacygevoelige data, enz.

[info] Noot:

Het getrouwheidsprogramma Joyn draait op een platform van een relatief gelijkaardig bedrijf Thanksys.

Specifieke kenmerken platform

Voordelen Nadelen
Integratie bestaande betaalterminals Geen integratie sociale media
Mobiel bankieren Geen reputatie-systeem in de basisversie
Marktplaats
Mogelijkheid kostendragers
Bankwaardige beveiliging
Ondersteuning eID mogelijk

Technische details

Aspecten Details
Framework Eigen platform (C-sharp, PHP, .net)
Database SQL
Licentie Closed source: betalende licentie
Front-end en back-end Gescheiden
Extensies mogelijk Ja

Cyclos 4 PRO

Website: www.cyclos.org

Deze versie van Cyclos, ontwikkeld door STRO, wordt wereldwijd gebruikt voor stad- en streekmunten, onder andere Bristol Pound, Circuit Nederland en Sardex draaien op het platform. Het systeem beschikt over een uitgebreide waaier aan betalingsmogelijkheden en wordt daardoor ook gebruikt door banken. Daardoor is de leercurve voor een ontwikkelaar die nieuw met het pakket aan de slag gaat steiler dan bij andere platformen. De ontwikkelaar biedt aan non-profit organisaties een sociale licentie aan, zodat ze geen licentiekosten hoeven te betalen.

[info] Noot:

Een open source versie (Cyclos 3) wordt vrij beschikbaar gesteld maar is sinds 2013 niet langer actief ondersteund, wat mogelijks veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Ook de webinterface van Cyclos 3 is sterk verouderd.

Specifieke kenmerken platform

Voordelen Nadelen
Uitgebreide betalingsmogelijkheden Geen integratie bestaande betaalterminals
Mobiel bankieren Geen integratie sociale media
Marktplaats en reputatie-systeem Aanpassingen via externe ontwikkelaar
Mogelijkheid kostendragers
Bankwaardige beveiliging

Technische details

Aspecten Details
Framework Java-platform
Database PostgreSQL
Licentie Closed source: betalende licentie
Mogelijkheid tot gratis sociale licentie
Front-end en back-end Geïntegreerd
Extensies mogelijk Ja

Platform A-kaart

Website: www.dioss.com

De A-kaart liet haar eigen platform ontwikkelen door Dioss Smart Solutions. Dit waarderingssysteem combineert een voordelenprogramma voor iedereen, met financiële kortingen voor mensen in armoede. Het systeem werkt op basis van een kaart die zorgt voor de elektronische identificatie. Door de specifieke aard van dit project, is de software sterk op maat van een loyality-systeem gemaakt en zijn de mogelijkheden daarom veeleer beperkt voor een gemeenschapsmunt. De beheerder kan zelf vrij gemakkelijk enkele parameters wijzigen om heel snel getrouwheidsacties op touw te zetten. Zo kan er direct op een behoefte ingespeeld worden.

De ontwikkelaar verkent de mogelijkheden om de A-kaart als sleutel voor meerdere systemen te ontwikkelen.

[info] Noot:

UiTPAS werkt voor een gelijkaardig platform samen met ACA IT-Solutions.

Specifieke kenmerken platform

Voordelen Nadelen
Integratie eID Geen uitgebreide betalingsmogelijkheden (enkel kaart)
Standaardbeveiliging Geen integratie sociale media
Geen marktplaats en reputatie-systeem
Geen kostendragers mogelijk

Technische details

Aspecten Details
Framework Eigen platform (C en Java)
Database PostgreSQL
Licentie Closed source: betalende licentie
Front-end en back-end Geïntegreerd
Extensies mogelijk Ja

QoinWare

Website: www.qoin.com

Dit platform is afgesplitst en gebaseerd op het gratis open source pakket van Cyclos (versie 3, zie eerder). Qoin heeft het originele systeem van een nieuwe hedendaagse interface voorzien. De Troeven in Turnhout zijn aan de slag met QoinWare. Qoin zet het systeem ook in voor haar eigen initiatieven zoals Samendoen en Makkie in Nederland.

Specifieke kenmerken platform

Voordelen Nadelen
Integratie met sociale media Beperkte integratie bestaande betaalterminals
Uitgebreid betalingsmogelijkheden Verouderde versie Cyclos
Mobiel bankieren Specifieke kostelijke hardware (eigen terminals) voor mobiele betalingen
Marktplaats en reputatie-systeem
Mogelijkheid kostendragers
Bankwaardige beveiliging
Integratie boekhouding en facturatie

Technische details

Aspecten Details
Framework Fork van Cyclos 3 (Java-platform)
Database MySQL
Licentie Closed source: betalende licentie
Front-end en back-end Gescheiden
Extensies mogelijk Ja

results matching ""

    No results matching ""