11. Financiering: kosten en verdienmodel


Dankzij een goed lopende gemeenschapsmunt kun je heel wat kosten besparen. Je zet immers vrijwilligers in om zorgtaken over te nemen, preventief werk te verrichten en de levenskwaliteit in een buurt te verbeteren. Je beloont dat met kredietpunten die deelnemers onderling ruilen, of met beloonpunten die verzilverbaar zijn tegen een geringe meerkost. Maar voor je zo ver bent, moet je de gemeenschapsmunt opstarten, en daar komen ook kosten bij kijken. Om de kwaliteit van de dienstverlening aan deelnemers en gebruikers blijvend te garanderen, moeten ook op langere termijn voldoende middelen voorzien worden.

  • Welke initiële kosten komen er kijken bij de opstart van een gemeenschapsmunt?
  • Welk budget is nodig om het systeem ook op langere termijn dynamisch operationeel te houden?
  • Hoe kun je dat het beste financieren en wat zijn mogelijke financieringsbronnen?
  • Hoe schat je in of de kosten opwegen tegen de opbrengsten?

results matching ""

    No results matching ""