2. Kies haalbare doelen voor gemeenschapsmunten


Eens duidelijk blijkt dat het in je omgeving zinvol is om cocreatie - via een gemeenschapsmunt - te ondersteunen, moet je concrete doelen stellen. Welke inzet van burgers, ondernemers en organisaties wil je aanmoedigen? Wat is er met gemeenschapsmunten mogelijk? Tot welk resultaat moet je munt leiden? In dit hoofdstuk leer je wat goed gekozen doelen zijn. In hoofdstuk 3 krijg je tips over hoe je burgers en andere partijen bij die keuze betrekt – en aansluit bij de ideeën en initiatieven die daar al leven – zodat het echt om ‘samen doen’ gaat.

Cocreatie verschilt van centraal gestuurd beleid. Dat laatste is opgesplitst in beleidsdomeinen die elk hun eigen, specifieke functie, targets en middelen hebben. Doelen die je (niet voor maar) door de inzet van verschillende partijen wil realiseren, moeten ook die actoren als vertrekpunt nemen. Om haalbare doelen voor gemeenschapsmunten te formuleren, vertrek je van wat in de gemeenschap zelf leeft.

[success] Hanteer volgende twee vuistregels voor het formuleren van doelen

  • Doelen zijn haalbaar als ze een brug slaan tussen noden, dromen en capaciteiten die in de gemeenschap te vinden zijn; gemeenschapsmunten zijn een middel om die brug vorm te geven.
  • Doelen die je met gemeenschapsmunten kunt bereiken, worden anders afgebakend dan klassieke beleidsdoelen of professionele targets.

results matching ""

    No results matching ""