4. De bouwstenen van een gemeenschapsmunt


Als je een gemeenschapsmunt ontwerpt, geef je antwoorden op een zestal vragen. Die vormen de bouwstenen van de munt.

  1. Hoe komt de munt in omploop?
  2. Hoe kunnen de deelnemers hun munten besteden?
  3. Welke rekeneenheid en aanbiedingsvormen kiezen?
  4. Welke dragers en betaalkanalen kiezen?
  5. Welke extra functies creëren?
  6. Hoe bemiddel je tussen vraag en aanbod?

Aan de hand van deze zes bouwstenen worden gemeenschapsmunten ontworpen met het oog op de gekozen doelen. Dankzij de gemaakte keuzes stimuleren de munten bepaalde gedragingen of remmen deze af.

Gemeenschapsmunten werken goed als de bouwstenen maximaal door en met de deelnemers gekozen zijn. Ze zijn op langere termijn succesvol als de bouwstenen zoveel mogelijk samen met de deelnemers op hun doeltreffendheid worden beoordeeld en bijgestuurd.

results matching ""

    No results matching ""