Bouwsteen 1. Hoe komt de munt in omloop?

De gemeenschapsmunten die dit handboek beschrijft, worden uitgegeven en ondersteund door een lokaal bestuur of professionele dienstverlener. Je kent aan burgers munten toe telkens ze meewerken aan het sociale doel dat je vooropstelt. Dit kan onder twee vormen gebeuren: als kredietpunten of als beloonpunten.

1. Kredietpunten

Munten komen als kredietpunten (of wederkerig krediet) in omloop als mensen iets voor elkaar doen en elkaar daar (wederzijds) punten voor aanrekenen. De deelnemers beginnen met een saldo van nul. Zodra twee personen een transactie aangaan, krijgt de dienstverlener (de persoon die iets doet)een positief saldo en de dienstontvanger (de begunstigde van de dienst) een evenredig negatief saldo. Een negatief saldo betekent dat je hulp verschuldigd bent aan iemand anders in het netwerk; een positief saldo betekent dat je iets tegoed hebt van andere deelnemers.

Voorbeeld van transacties met kredietpunten

Tijdstip Diensten geruild tussen Ahmed, Bieke en Carlo Saldo Ahmed Saldo Bieke Saldo Carlo
1 Ahmed doet boodschappen voor Bieke +1 -1 0
2 Bieke helpt Carlo met Nederlands leren +1 0 -1
3 Carlo helpt Ahmed met online versturen van foto’s 0 0 0

Bij kredietpunten kun je de mogelijkheid voorzien dat deelnemers een bepaalde hoeveelheid ‘schulden’ maken, door eerst beroep te doen op diensten van anderen, en dan pas punten terug te verdienen. Maar mensen vinden het vaak niet prettig om ‘in het rood’ te staan. Als zorgbehoevende personen een negatief saldo hebben, aarzelen ze soms om opnieuw hulp te vragen, en circuleert de gemeenschapsmunt niet optimaal. Ook blijkt het soms moeilijk te zijn om deelnemers met veel schulden ertoe te brengen hun saldo weer aan te zuiveren.

2. Beloonpunten

Beloonpunten komen in omloop als mensen iets voor de buurt of voor een bewoner doen en daarvoor punten/munten op hun saldo ontvangen. Hun prestatie wordt door de uitgiftepartner – de dienst of organisatie achter de munt – beloond. Dit principe lijkt op de getrouwheidskaart van winkels of supermarkten. Bij beloonpunten kunnen deelnemers niet in het rood gaan.

Je kunt de mogelijkheid voorzien dat deelnemers munten verdienen zodra ze zich registeren (een profiel in de muntkring aanmaken), een advertentie plaatsen op de site van de gemeenschapsmunt, hun account koppelen aan sociale media enzovoort. Ze beginnen dan met een positief saldo, waardoor ze meteen de voordelen van het systeem ervaren. Dat verlaagt de drempel voor mensen om mee te doen, ook als ze niet vertrouwd zijn met vrijwilligerswerk.

results matching ""

    No results matching ""