Bouwsteen 2. Hoe kunnen deelnemers hun munten besteden?

Gemeenschapsmunten stimuleren inzet doordat ze mensen de kans bieden iets voor zichzelf te verwerven, en zo een ‘droom’ waar te maken. Er zijn twee manieren om dat te doen: via een wederdienst of door verzilveren; ook een combinatie van beide is mogelijk.

1. Wederdienst

De munt kan worden gebruikt om een wederdienst van een andere deelnemer te kopen, hetzij voor zichzelf of voor een zorgbehoevende verwant. Zo ontstaat wederkerigheid binnen de groep deelnemers. Door de wederdienst komt de munt op de rekening van iemand anders terecht, en blijft ze dus in de muntkring circuleren. Ze wordt telkens opnieuw gebruikt om onderling diensten te ruilen.

2. Verzilveren

Deelnemers kunnen hun munten ook gebruiken om iets mee te betalen dat geen wederdienst is, maar van buiten de kring van deelnemers komt. In dat geval spreekt men van verzilveren.

  • Deelnemers kunnen de munt gebruiken om een ‘ticketje’ voor een professionele of publieke dienst te betalen. Daar is vaak nog een aanbod ‘op overschot’, zoals lege zitjes op de bus of tram, kalme uren in het zwembad of lege stoelen in de filmzaal.
  • De deelnemers kunnen in ruil voor hun punten over (iets) materieel beschikken. Een lapje tuingrond, een bestelwagen van de groendienst of een lokaal voor een activiteit, er zijn mogelijkheden bij de vleet.
  • Voor sommige deelnemers kan het extra motiverend zijn als ze met de gemeenschapsmunt bepaalde producten in de buurtwinkel kunnen betalen, of een korting op aankopen kunnen krijgen.

results matching ""

    No results matching ""