Bouwsteen 5. Welke extra functies: schenken, sparen, heffing en/of herverdeling?

Je kan een aantal extra functies inbouwen om bepaald gedrag te stimuleren of om bijkomende doelen te realiseren.

  • Je kan deelnemers de mogelijkheid bieden munten die ze verdienden, te schenken aan iemand die ze meer nodig heeft. Dat is vooral handig voor mensen met zorgbehoevende ouders.
  • Als het doel van de gemeenschapsmunt is nu te werken aan een nood voor later, kan je sparen als optie voorzien. Nog kwieke gepensioneerden kunnen nu punten opsparen om later hulp te krijgen. Het risico is dat het niet zeker is of de munt dan nog bestaat en genoeg deelnemers heeft om alle zorgvragen in te vullen. Er zijn gemeenten (zoals het Zwitserse St.-Gallen) die de tijdmunten garanderen door de aanleg van een fonds in de nationale munt, om eventuele saldi mee uit te betalen.
  • De meeste gemeenschapsmunten kiezen er voor om sparen te ontmoedigen en het uitwisselen van onderlinge hulp maximaal te stimuleren. Dat kan ondermeer via een vervaldatum: punten die – ook na een aanmaning – niet op tijd gebruikt of ingeruild worden,vervallen dan. Een andere optie is een saldoheffing: elke maand wordt een percentage van alle saldo’s afgeroomd en in een gemeenschappelijke pot gestort, wat sparen ontmoedigt.
  • Dergelijke heffingen kunnen ook dienen om een deel van de kosten van de muntkring zelf te dekken. Ook het aanrekenen van transactiekosten is daarvoor een optie.
  • Daarnaast kun je heffingen hanteren om een herverdelingsmechanisme in te bouwen en bijkomende doelen of doelgroepen te bereiken. Zo kun je punten uit de collectieve pot weggeven aan deelnemers met veel noden en weinig mogelijkheden om zelf te verdienen (zoals bij Buurtijd).
  • Verder kan een collectieve pot toelaten om een activiteit zoals een buurtfeest of rommelmarkt te organiseren (zoals bij de Chiemgauer in Beieren).

Beeld: Bouwstenen schenken & pot

results matching ""

    No results matching ""