Bouwsteen 6. Hoe bemiddel je tussen vraag en aanbod?

Hoe zorg je dat voldoende deelnemers de weg naar en in de gemeenschapsmunt kennen en dat vraag en aanbod elkaar snel vinden? Er zijn diverse mogelijkheden.

  • Een online marktplaats (op de smartphone of computer) is een virtueel platform waar deelnemers vraag en aanbod kunnen plaatsen en doorzoeken. Vrijwel alle systemen hebben dit vandaag.
  • Je kunt een gids opstellen. Dit kan een pdf zijn die deelnemers zelf kunnen afprinten. Drukken is relatief duur, maar je bereikt wel doelgroepen die geen toegang tot computers hebben.
  • Het is een goed idee om marktjes, bijeenkomsten, informatieavonden enzovoort te organiseren, of om met een stand aanwezig te zijn op evenementen van andere organisaties.
  • Door te werken met een professionele kracht die actief vraag en aanbod bij elkaar brengt ("matching"), kun je de activiteit in het netwerk stimuleren. De loonkost van de bemiddelaar moet je afwegen tegen de terugverdieneffecten.

Beeld: Organisatie gemeenschapsmunt

results matching ""

    No results matching ""