5. Muntmodellen


Met al die bouwstenen kun je in theorie een groot aantal muntontwerpen bedenken. In de praktijk vind je drie modellen heel vaak terug.

  1. Ruilmodel
  2. Beloonmodel
  3. Mixmodel

Elk model kent zijn voor- en nadelen, laat bijkomende functies toe of bevat risico’s voor sommige groepen. Op elk model kunnen in principe variaties worden ontwikkeld door bijkomende bouwstenen te gebruiken. Er is geen ‘juist’ model voor gemeenschapsmunten, maar het is interessant om van de ervaringen van andere munten te leren.

results matching ""

    No results matching ""