Mixmodel: Troeven & Makkie

Net als de beide voorgaande modellen biedt het mixmodel professionele spelers diverse mogelijkheden om de inzet van deelnemers te vergroten.

 • In beloonsystemen wordt de inzet van deelnemers gewaardeerd met munten die ze kunnen verzilveren, maar tussen de deelnemers onderling vinden zo goed als geen transacties plaats.
 • In ruilsystemen zoals tijdbanken handelen de deelnemers wel onderling, maar blijft de activiteit per deelnemer veel beperkter dan bij beloonmodellen.

In het mixmodel worden deze twee voordelen geïntegreerd.

Figuur mixmodel

Het mixmodel wordt sinds 2012 ontwikkeld door de Makkie in de Indische Buurt in Amsterdam. Eind 2013 startte ook Troeven in Turnhout met dit model. In 2017 lanceert de provincie Limburg de LimbU, als opvolger van de E-portemonnee (dat eerder een beloonmodel is).

Eigenschappen

 • De rekeneenheid kan verschillen. Zowel de Troeven als de Makkie gebruiken tijd. Een Troef heeft de waarde van een minuut. Een Makkie heeft de waarde van een uur. De LimbU werkt echter met een tegenwaarde in euro's.
 • De drie muntkringen gebruiken een elektronisch betaalplatform.
 • De meeste munten komen in omloop als waardering voor activiteiten die de gemeenschap ten goede komen in directe opdracht van een overheid, maatschappelijke organisatie of instelling. Het kan gaan om een aanvulling op de professionele dienstverlening, of om een dienst voor de buurt of een medebewoner. Voorbeelden zijn hulp aan ouderen, helpen bij buurtevenementen of zwerfvuilacties. Deelnemers kunnen niet meer munten uitgeven dan ze saldo hebben; ze gaan niet in het rood.
 • Deelnemers kunnen munten verzilveren bij de overheid, organisaties en winkels. Verzilveropties staan vooral in het teken van persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, sport, educatie, integratie, duurzaamheid en vrijetijdsbesteding. Voor ze worden verzilverd kunnen munten ook besteed worden bij andere buurtbewoners, voor diensten zoals administratieve hulp, vervoer of mantelzorg.
 • In Troeven wordt geëxperimenteerd met een solidariteitsfonds. Elke maand wordt automatisch twee procent van alle saldi afgeroomd en in dit fonds gestopt. Die munten gaan naar deelnemers die niet in staat zijn te verdienen, zoals ouderen met grote zorgnoden en mensen met een beperking. Een gift uit het fonds kan echter enkel bij andere deelnemers worden besteed, niet direct worden verzilverd.
 • Net als in een ruilmodel neemt het effect toe naarmate de munten tussen meer deelnemers circuleren. Dit wordt gestimuleerd door het inzetten van een bemiddelaar.

Voor- en nadelen

 • Verwacht wordt dat de activiteit per deelnemer in het mixmodel veel hoger zal zijn dan in het ruilmodel en hoger dan in het beloonmodel. Deelnemers beginnen met activiteiten voor professionele organisaties (zoals in het beloonmodel) en kunnen hun munten uitgeven aan anderen (zoals bij ruilsystemen).
 • Het mixmodel leidt (net als beloonmodellen) niet tot de verlegenheid om hulp te vragen. Deelnemers kunnen immers niet negatief staan. Nieuwe deelnemers kunnen niet direct een hulpvraag stellen (lees: tijdmunten uitgeven) en dus ook niet met een negatief saldo starten of schulden opbouwen.
 • Voor deelnemers die niet in staat zijn munten te verdienen (zoals ouderen of mensen met een beperking) is het model minder evident. Een solidariteitsfonds voorziet daar een mogelijke oplossing.
 • Net als het ruilmodel (Time Banks) zoekt het mixmodel wederkerigheid.
 • Stoppen is gemakkelijk. Als de munt ophoudt, kunnen deelnemers hun munten binnen een bepaalde periode verzilveren. Deelnemers kunnen vlot uitstappen daar ze nooit een negatief saldo hebben.
 • De solidariteitsheffing stimuleert de circulatie en/of verzilvering van munten. De deelnemers weten dat hun saldo langzaam slinkt, en geven de munten snel weer uit. Door de hoogte van de heffing te laten variëren in de tijd, kan men de circulatie van de munten beïnvloeden.
 • Het beheersmodel is complexer, zowel op juridisch, organisatorisch als financieel vlak (zie ook Hoofdstuk 9).

results matching ""

  No results matching ""