6. Globale projectplanning


Bij de lancering van een gemeenschapsmunt doorloop je drie fasen, met daarbinnen telkens een aantal stappen. Dit hoofdstuk overloopt de globale planning in grote lijnen.

Op de stappen 1 en 2 is in de eerste twee delen van dit handboek uitvoerig ingegaan. Daar kreeg je de nodige elementen aangereikt om volgende beslissingen te nemen:

  • of een gemeenschapsmunt in je streek, gemeente, wijk of werking zinvol is, voor welke doelen en doelgroepen
  • welke keuzes je moet maken betreffende de bouwstenen en het model om tot een zo goed mogelijk muntontwerp te komen
  • hoe je zorgt dat die beslissingen zoveel mogelijk participatief – door de burgers – worden genomen (zie cocreatief beleid)

Vanaf stap 3 – eens je beslist hebt om voor een munt te gaan – moet je een aantal heel concrete dingen ontwikkelen. Die zijn opgedeeld in vijf werkpakketten. In de rest van dit deel worden die pakketten stuk voor stuk toegelicht. Daarmee moet je in staat zijn om:

  1. de gemeenschapsmunt in de steigers te zetten
  2. de pilootversie te lanceren en uit te testen
  3. gaandeweg op te volgen en te evalueren wat er op het terrein gebeurt
  4. een vervolgplan te maken

results matching ""

    No results matching ""