6.1. Marktanalyse en ontwerp

[info] Duur

Voorzie zeker anderhalf à twee jaar tot de munt "volwassen" is.

Wat doe je in de eerste fase?

  • Je maakt een omgevingsanalyse en brengt doelen en doelgroepen in kaart
  • Je kiest een muntmodel en ontwikkelt een implementatieplan
Stappen Wat gebeurt er in deze stap? Welk resultaat moet je bereiken ?
Omgevingsanalyse en ontwikkelen van partnerschap Verken noden, dromen,en capaciteiten in je omgeving.
Zoek enthousiaste partners.
Schets het globale idee, werk de doelen en doelgroepen uit.
Test op diverse fora of er draagvlak voor de munt is.
Hoe meer reeds bestaande netwerken je kunt inschakelen, hoe minder tijd deze stap vergt.
1. Enthousiasme en draagvlak bij de initiatiefnemer, bij de partners en de doelgroepen
2. Stuurgroep en implementatieteam zijn samengesteld
Ontwikkeling van het concept van de munt Kies per bouwsteen welke keuzes je wil maken en welke regels je wil hanteren.
Kies een muntmodel.
1. Overzichtelijke presentatie van de gemaakte keuzes
2. Gedragen concept van de munt, de bouwstenen en het model
Planning van de implementatie Stel een implementatieplan op om het gekozen muntmodel concreet uit te werken (vijf werkpakketten: zie hieronder) 1. Gedragen implementatieplan
2. Goed uitgewerkt stappenplan
3. Voorlopig financieringsplan
Toetsen van de haalbaarheid Toets het implementatieplan op haalbaarheid bij experts en bij de beoogde deelnemers. Waar zien zij knelpunten en mogelijkheden tot verbetering?
Pas op basis van de feedback je model en projectplanning aan.
1. Voorstellen zijn haalbaar bevonden door experts en beoogde deelnemers
2. De stuurgroep geeft startsein voor pilootproject

results matching ""

    No results matching ""