6.3. Evaluatie van het proefproject

Wat doe je in deze fase?

  • Je evalueert de resultaten van de pilootfase
  • Je beslist wat verdere stappen zijn
Stappen Wat gebeurt er in deze stap? Welk resultaat moet je bereiken ?
Evaluatie Analyseer de resultaten van de monitoring.
Toets ze aan de vooropgestelde sociale doelen
Evalueer het intern functioneren van de muntkring
1. Evaluatierapport
2. Bespreking met alle betrokken partijen
3. Gedragen beslissing over volgende stap
Vervolg
(vier opties)
1. Verbeteren of innoveren
2. Opschalen: intensiveren en versnellen, uitbreiden naar groter geografisch gebied of meer gebruikers.
3. Stoppen, afronden van het project, exit-strategie ontwikkelen
4. Repliceren in andere gemeenschappen of bij andere doelgroepen (proces opnieuw doorlopen)
Beslissing

Nadat je de pilootversie van de gemeenschapsmunt een jaar of twee hebt laten draaien evalueer je hoe het systeem functioneert, en bekijk je of dit strookt met het sociaal doel dat vooropgesteld was. Met de evaluatieresultaten in de hand kun je een besluit nemen over de toekomst van de gemeenschapsmunt. Daarbij zijn er vier opties.

results matching ""

    No results matching ""