6.4. Vervolgplan

Optie 1: verbeteren of innoveren

Als uit de pilootfase blijkt dat de munt veel potentieel heeft, maar nog kinderziektes vertoont, ligt het voor de hand om haar te verankeren en haar potentieel nog te verbeteren, rekening houdend met de evaluatieresultaten. Je kunt ze ook grondiger innoveren en een nieuwe doelgroep aanboren, andere maatschappelijke doelstellingen nastreven,nieuwe dragers of technologische ondersteuning inschakelen, het muntmodel aanpassen enzovoort.

Optie 2: opschalen

Een pilootfase vindt meestal op relatief kleine schaal plaats. Na een succesvolle pilootfase kun je beslissen de gemeenschapsmunt op te schalen.

Opschalen betekent een intensivering en versnelling van bestaande processen, maar zonder veranderingen in de gemeenschapsmunt aan te brengen. Vaak wil dat zeggen dat de gemeenschapsmunt zich richt op een groter geografisch gebied, of op grotere groepen deelnemers mikt.

Optie 3: stoppen

Het kan gebeuren dat de gemeenschapsmunt geen draagvlak blijkt te hebben en haar doelen niet bereikt. Ook als de resultaten goed zijn maar niet in verhouding staan tot de kosten, kun je beslissen te stoppen. Dat betekent niet dat je er zomaar de stekker uit kunt trekken.

Ook stoppen vergt een goede voorbereiding en strategie, en moet tijdig naar de deelnemers worden gecommuniceerd. Alle accounts, processen en contracten moeten correct worden afgesloten.

Optie 4: repliceren

Meestal doet deze optie zich pas in een later stadium voor, maanden of zelfs jaren na de demonstratiefase. Als de gemeenschapsmunt voldoende ‘volwassen’ is geworden, kun je haar ook elders gaan introduceren, in andere regio’s of in andere gemeenschappen.

Uiteraard is het van belang om altijd rekening te houden met de nieuwe context; het programma één op één kopiëren zal niet succesvol zijn. Het proces moet dan opnieuw worden doorlopen met de lokale bewoners en partners. Het verschil is dat je dan al meer ervaring hebt met participatief en cocreatief werken, en bij de concrete uitvoering van bepaalde werkpakketten op vertrouwde oplossingen kunt terugvallen.

results matching ""

    No results matching ""