7.2. Communicatie

Uit ervaring blijkt dat deelnemers pas echt vertrouwen in de gemeenschapsmunt krijgen als ze er voldoende lang de voordelen van ondervinden. Reken op een honderdtal uren inzet vooraleer mensen het systeem echt waarderen, en dat vergt ongeveer een jaar. De deelnemers ervaren de meerwaarde van de munt beter, als het netwerk groot en divers is. Een aparte communicatiestrategie om mensen warm te maken is dan ook onontbeerlijk, en zeker in de eerste jaren moet je daar voldoende tijd en middelen voor voorzien.

Een sterke communicatiestrategie berust op de volgende vijf stappen

1. Verduidelijk de kernwaarden

Vraag je af waarom je de gemeenschapsmunt wil starten. Gaat het vooral om het stimuleren van onafhankelijkheid van mensen tegenover overheidsdiensten of professionele dienstverleners? Om lagere zorgkosten nu en in de toekomst? Of wegen aspecten als sociale cohesie en ‘zelf doen’ zwaar door? Deze motieven vertolken de kernwaarden van je gemeenschapsmunt. Ze vormen er het DNA van, en kunnen als kompas dienen als je belangrijke beslissingen moet nemen. Benoem deze kernwaarden, schrijf ze op, herhaal ze telkens in je communicatie en geef ze mee aan het team.

2. Schrijf missie, visie en doelstelling uit

Je missie geeft aan wie je bent, wat je doet en wat je op langere termijn wil bereiken. Een visie vertolkt je kijk op de toekomst van je initiatief: waar wil je naartoe? Doelstellingen zijn de tastbare resultaten die je nastreeft. Deze stap is bepalend voor de overtuigingskracht die je uitstraalt.

Zoek naar een baseline die een gevoel of kracht uitdrukt waarmee je de munt associeert; denk maar aan ‘Just do it!’ van een bekend schoenenmerk.

3. Breng doelgroepen in kaart

Een gemeenschapsmunt werkt goed als je een grote diversiteit in vraag en aanbod krijgt. Hoe meer groepen je kunt bereiken, hoe beter. Trek de wijk in, en breng in kaart wat de munt voor elke doelgroep aantrekkelijk maakt en welke boodschap daar bij past. Er zijn bewoners die het extraatje in het gezinsbudget geweldig vinden, anderen gaan voor de warme buurt. Studenten vinden een app leuk, senioren verkiezen een folder.

4. Maak de Unique Selling Proposition zichtbaar

Vraag je af wat je unieke meerwaarde is tegenover andere dienstverleners. Waarom zouden mensen voor dit initiatief kiezen? Denk aan zaken als ‘zelf doen’, ‘voor iedere portemonnee’ of ‘meteen beschikbaar’. Kijk daarbij tevens naar wat de gemeenschapsmunt nog meer biedt dan alleen jouw doelen: nieuwe contacten, leren van elkaar, leuke sfeer in de buurt enzovoort.

Maak zichtbaar hoeveel mensen er al meedoen, want ook dat trekt aan, men wil erbij horen! Bovendien kan je mensen duidelijk maken wat het hen ‘kost’ als ze niet meedoen, en wat ze dan missen (leuke ervaringen, verzilvermogelijkheden, nieuwe contacten enzovoort).

5. Werk een communicatieplan uit

Tenslotte moet je helder het ‘wat, waar en hoe’ van de gemeenschapsmunt gaan uitleggen. Je werkt een communicatieplan uit dat op een zo breed mogelijke verspreiding mikt. Let bij het schrijven van teksten op het taalgebruik: hoe concreter, hoe beter. Een ervaringsverhaal van een deelnemer werkt meestal beter dan een inhoudelijke uitleg.

Zet in op drie types van communicatie:

I. Gangbare communicatie II. Netwerkcommunicatie III. Live communicatie

I. Gangbare communicatie

 • Het basispakket bestaat uit een merknaam, logo, baseline, website en e-mailadres, eventueel een nieuwsbrief. Zorg voor mails met een aantrekkelijke lay-out. Je huisstijl drukt je identiteit uit. Ook in je biljetten of munten of op je site pas je die toe. De website nodigt uit tot meedoen, en biedt acties hapklaar aan; hij wordt actueel gehouden en is aantrekkelijk vormgegeven.
 • Met sociale media als Twitter en Facebook kun je deelnemers op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt. Dit geeft het initiatief een ‘menselijk gezicht’, en nodigt uit tot waarderen en delen. Je moet die accounts wel goed kunnen onderhouden; lukt je dat niet, dan laat je het beter achterwege.
 • Advertenties, nieuwsberichten, interviews en columns in lokale media (zoals streekkrant, lokale radio en tv, of nieuwsbrief van de gemeente) geven je initiatief een grote zichtbaarheid. Zet op je website een pagina met recente feiten, tekst en foto’s die journalisten mogen gebruiken. Schrijf persberichten over gebeurtenissen (bv. de opening van een loket, een nieuwe partner, een buurtactie, de vijfhonderdste deelnemer …)
 • Gebruik veel visueel materiaal (zoals pictogrammen, symbolen of foto’s) om ook naar mensen die nog niet goed met Nederlands overweg kunnen, de boodschap duidelijk over te brengen.
 • Vraag sleutelfiguren uit de gemeenschap iets te schrijven in de nieuwsbrief. Citeer een lovende quote vanwege het stadsbestuur. Vraag lokale BV’s om zich aan te sluiten en over hun ervaring te spreken.

II. Netwerkcommunicatie

Maak gebruik van verschillende 'eigen' kanalen van lokale organisaties (een vormingscentrum, vereniging, sportclub, crèche, school …) of partners (woonzorgcentrum, kringloopwinkel, filmzaal, bibliotheek, bakker …).

 • Adverteer in hun nieuwsbrief, muurkrant of reclamefolder.
 • Organiseer een informatiemoment speciaal voor hun leden.
 • Plaats een banner en/of link op elkaars website.
 • Hang affiches in deelnemende winkels en andere verzilverpunten, en in lokalen van organisaties. Hang ze in groter formaat op bij bus- en tramhaltes zodat je in het straatbeeld komt.

III. Live communicatie

 • Bedenk communicatiekanalen voor anderstaligen of andere groepen die moeite hebben met geschreven tekst. Schakel mensen uit andere etnische groepen in om het initiatief bij hun groep bekend te maken (en beloon hen hiervoor met gemeenschapsmunten). Schakel studenten in bij taken die raakvlakken hebben met hun studiekeuze of interesse.
 • Organiseer informatieavonden en evenementen om het initiatief in de kijker te zetten en je band met (potentiële) deelnemers te versterken.
  • Stel een ‘muntroute’ op, een fiets- of wandeltocht langs gerealiseerde buurtinitiatieven en deelnemende partners.
  • Organiseer met de partners een speciale ‘Dag van de klant’.
  • Bouw een ludiek wedstrijdelement in. Laat straten onderling een ‘Battle of the …’ (naam van de munt) voeren voor diverse prestaties (oudste of jongste deelnemer, origineelste buurtactie …), en reik zoveel mogelijk prijzen uit, geschonken door de gemeente, lokale partners of sponsors.
 • Wees op de hoogte van alle lokale evenementen en ga er heen.
  • Zet een kraampje op braderieën en markten, zomerfestivals of de cultuurmarkt. Ga naar opendeurdagen en doe mee aan ‘Open bedrijvendag’ ...
  • Ga op een zaterdag bij de supermarkt staan en deel zelfgebakken koekjes uit, samen met een folder.
 • Bericht over al deze activiteiten op je website, op Facebook, in de lokale pers.

Tabel: Planning

Fase Beschrijving
Ontwikkeling Brainstorm over de communicatie en maak de kernwaarden en de missie, visie en doelen zichtbaar. Formuleer een baseline.
Breng je doelgroepen in kaart en ga luisteren wat er bij hen leeft aan ideeën en verwachtingen; hou hier rekening mee bij het ontwikkelen van je communicatieplan.
Leg contacten met diverse distributiekanalen (lokale pers, organisaties in de buurt …).
Contacteer partners of onderaannemers voor het ontwerp voor je basiscommunicatie (logo, huisstijl, website, nieuwsbrief …).
Pilootproject Ontwikkel de huisstijl voor de app, website, munten enz.
Ontwerp ‘papieren’ communicatiematerialen (zoals informatiefolders, gidsjes, folders of affiches) en druk ze of zet ze als pdf op je website.
Voer publiciteitscampagnes en promotie-evenementen, verspreid de materialen via diverse kanalen, ook via die van lokale organisaties en diensten.
Organiseer promotie-evenementen (informatieavonden, buurtbijeenkomsten en marktjes) en ludieke acties.
Benader geregeld de lokale pers, blijf in het nieuws. Monitor continu of de communicatie beantwoordt aan de verwachtingen van alle groepen, registreer alle klachten, onduidelijkheden en opmerkingen.
Evaluatie Evalueer je communicatiestrategie en stuur ze eventueel bij (richt je tot nieuwe doelgroepen, zoek nieuwe kanalen, kies een nieuwe baseline …)

results matching ""

  No results matching ""