7.1. Werving

Bij gemeenschapsmunten gaat het niet om (marketing in de zin van) klantenwerving, maar om werving van actieve deelnemers. Klanten hebben interesse in een product of dienst die ze afnemen, en minder in de organisatie achter de dienst. Deelnemers voelen zich meer bij de organisatie zelf betrokken, en willen die actief ondersteunen.

Een gemeenschapsmunt is wervend als deelnemers ervaren dat:

  • de munt op een prettige en effectieve manier bijdraagt tot het vervullen van dromen en tot het oplossen van lokale problemen
  • ze een meerwaarde in hun dagelijkse leven betekent, omdat ze daardoor bijvoorbeeld nieuwe mensen leren kennen, zich gewaardeerd voelen, hun talenten ontwikkelen, trots zijn op hun buurt …
  • het geen 'truc’ is die hen door een overheid of marketeer wordt opgedrongen, maar iets dat ze vanuit hun leefwereld, ervaringen en verwachtingen zelf mee ontwerpen en dat echt ‘van hen’ is.

Dat betekent dat de belangrijkste ‘marketing’ voor de gemeenschapsmunt gebeurt door

  • cocreatieve processen bij de keuze van doelen en muntontwerp (beschreven in hoofdstuk 2)
  • goedeuser experience: laagdrempelige contactpunten, eenvoudige instapprocedures, heldere gebruiksvoorwaarden, gebruiksvriendelijke technologie …
  • continue monitoring en bijsturing van de gemeenschapsmunt met inbreng van de doelgroep, dynamische aanpassing van doelen en procedures aan de ervaringen op het terrein.

Het belang van de cocreatie bij het runnen van een gemeenschapsmunt kan moeilijk overschat worden. Heel wat munten lopen vast omdat ze daar in de voorbereidingsfase onvoldoende aandacht en middelen aan besteedden, of niet genoeg tijd namen om mensen (ook uit kwetsbare doelgroepen) te laten meedenken. Een gemeenschapsmunt berust op vertrouwen, en dat vergt nu eenmaal tijd. Maar eens mensen de gemeenschapsmunt als ‘hun munt’ zien, kun je erop rekenen dat ze mond-tot-mondreclame gaan voeren.

In het ideale scenario is de gemeenschapsmunt niet alleen een instrument om cocreatie van diensten door burgers te ondersteunen, maar berust ook het beheer van de munt zelf op governance van onderuit. Dat zou betekenen dat je als overheid of institutionele speler in de lancering van een gemeenschapsmunt investeert, en deze na verloop van tijd op het lokale niveau autonoom kan functioneren.

Momenteel zijn de voorwaarden daartoe niet vervuld, daar cocreatie nog niet als volwaardige arbeid wordt erkend en ondersteund (maar beperkt getolereerd als vrijwilligerswerk). Je moet dus ook prikkels geven naar boven toe, naar nationale beleidskaders en wetgeving. Ook je inzet in het ‘macro-tandwiel’ is dus indirect een manier om je munt op termijn helemaal in handen van de mensen te geven.

Tabel: Planning

Fase Beschrijving
Ontwikkeling Brainstorm over manieren om de gemeenschapsmunt wervend en hip te maken, en om een goede ‘user experience’ te garanderen.
Tref voorbereidingen voor laagdrempelige en aantrekkelijke contactpunten.
Betrek de doelgroep bij de keuze van betaalplatform en inrichting van contactpunten.
Leid het team en de waarderings- en verzilverpartners op.
Maak duidelijke handleidingen voor alle partners en contactpunten.
Pilootproject Monitor continu de gebruiksvriendelijkheid van de munt en de beleving van de gebruikers.
Richt een loket en/of verspreide contactpunten in, maak ze uitnodigend en laagdrempelig.
Zorg voor een helpdesk voor de partners, registreer alle vragen en onduidelijkheden, reageer op vragen, opmerkingen en klachten, en verleen ondersteuning.
Volg op of gemeenschapsmunten eenvoudig verdiend en besteed kunnen worden.
Neem deel aan studiedagen over gemeenschapsmunten, wissel ervaringen uit met andere gemeenten, signaleer elementen in de wetgeving die cocreatie steunen of afremmen.
Evaluatie Evalueer de aantrekkingskracht en user experience van de gemeenschapsmunt.
Neem stappen voor een vervolg of werk een exit-strategie uit.

results matching ""

    No results matching ""