9. Juridische randvoorwaarden


Wat mag en wat mag niet?

Gemeenschapsmunten zijn in vele opzichten innovatief. Veel regelgeving is niet specifiek op dit instrument toegespitst, en daardoor leeft er vaak onduidelijkheid over wat wel en niet mag.

  • Is zo’n gemeenschapsmunt in overeenstemming met de wet- en regelgeving?
  • Welke wetgeving is hierbij van toepassing?
  • Hoe moet de bestaande wetgeving hier worden op toegepast?

In dit hoofdstuk vind je een checklist van de belangrijkste juridische aspecten:

  1. De basisprincipes
  2. Informatie over uitkeringen en gemeenschapsmunten
  3. Administratieve zaken om in het oog te houden

[warning] Doe beroep op een deskundige

Doe een beroep op een jurist of andere deskundige voor de concrete uitwerking en opvolging ervan. Eerstelijnsinformatie vind je alvast bij Muntuit vzw, Lets Vlaanderen vzw en Réseau Financité asbl.

results matching ""

    No results matching ""