9.1. Basisprincipes

Mag je zomaar een eigen munt creëren?

Voor gemeenschapsmunten met een sociaal doel is het antwoord eenvoudig: je mag ze zelf creëren zolang ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Gemeenschapsmunten in de vorm van metalen of plastic munten zijn toegestaan, zolang ze niet lijken op euromunten of nationale munten van andere landen. Ook uitgifte van gemeenschapsmunt in de vorm van een biljet is toegestaan, zolang het niet lijkt op eurobiljetten of de nationale biljetten van andere landen. Anders is er sprake van valsmunterij, en dat is strafbaar.
  • De munten zijn niet inwisselbaar tegen euro’s, en daarom heb je geen licentie als Elektronisch Geld Instelling nodig, zelfs al gebruik je een elektronisch betaalplatform.
  • Ook is het van belang dat deelnemers geen contractueel vastgelegde rechten hebben wat betreft de besteding van de verdiende munten. Als je iemand (bijvoorbeeld een handelaar of de belastingdienst) kunt verplichten je munt als betaling aan te nemen, is ze een wettig betaalmiddel. Met gemeenschapsmunten kun je dat niet, het blijft een kwestie van onderling vertrouwen en afspraken.

Is er belastingplicht op verdiensten in gemeenschapsmunten?

Moet er over de verdiende gemeenschapsmunten inkomstenbelastingen of omzetbelasting (BTW) betaald worden?

Op prestaties in het economische verkeer (werkzaamheden in de formele economie) is men altijd belastingplichtig, ongeacht of er wordt afgerekend met euro, in gemeenschapsmunten of in natura. Voor het vaststellen van de belastingplicht is het betaalmiddel irrelevant. Bij de belastingaangifte moet de eurowaarde van de transacties worden opgegeven, en uiteraard accepteert de belastingdienst (voorlopig) enkel euro’s. Dit is bij voorbeeld van toepassing voor een winkel die uit eigen keuze een betaling met gemeenschapsmunten accepteert.

Worden activiteiten vergoed met een gemeenschapsmunt als economisch verkeer beschouwd?

Wanneer het gaat om burenhulp, vriendendiensten en vrijwilligerswerk worden dergelijke activiteiten beschouwd als niet-economische prestaties, dus niet-belastbaar.

In België bestaat er nog geen specifieke wetgeving over activiteiten in het kader van een gemeenschapsmunt, maar de Wet betreffende de rechten van vrijwilligers biedt een duidelijk kader.

Belangrijke elementen om binnen dat kader te vallen:

  • De activiteiten vinden plaats in een georganiseerd verband dat geen winst nastreeft. De gemeenschapsmunten streven enkel sociale meerwaarde na, geen financiële winst.
  • De verkregen waardering in gemeenschapsmunt vertegenwoordigt geen geldwaarde, en is niet algemeen in euro’s omruilbaar. De gemeenschapsmunt heeft alleen betekenis voor geregistreerde deelnemers en aangesloten partners, en geldt niet algemeen en overal als tegenwaarde van euro’s.
  • De activiteiten maken geen deel uit van het economische verkeer, en worden niet uitgeoefend met het oog op het verkrijgen van een economische opbrengst. Als dit wel het geval is, betreft het een professionele activiteit, en is er sprake van zelfstandige of loonarbeid. Burenhulp, vriendendiensten en vrijwilligerswerk zijn geen diensten in de economische sfeer. Voor burenhulp en vriendendiensten gaat het om activiteiten die tot de privésfeer behoren.
  • Als zorg op buurt- of stadsniveau georganiseerd wordt, kan er discussie zijn over de vraag of dit nog wel de privésfeer betreft, het gaat dan eerder over vrijwilligerswerk. De regel voor vrijwilligerswerk is dat dit niet verloond wordt, want dan is het natuurlijk geen vrijwilligerswerk meer. Wel is wettelijk voorzien dat een forfaitaire kostenvergoeding mag worden gegeven.

[info] Forfaitaire kostenvergoeding

Deze bedraagt maximaal € 34,03 per dag en € 1361,23 per jaar (dit zijn de geïndexeerde bedragen geldig van 1 januari 2018 tot 31 december 2018). Dat betekent dat men per jaar ongeveer 40 dagen of 280 uren vrijwillig mag werken. Momenteel blijven alle deelnemers van sociale gemeenschapsmunten ruim onder die grens.

results matching ""

    No results matching ""