Deel 1: Waarvoor dient een gemeenschapsmunt


De samenleving verandert, en iedere maatschappelijke actor moet met zijn tijd mee. Sociale fenomenen als migratie en vergrijzing, of economische ontwikkelingen als globalisering en informatisering leiden tot nieuwe noden, maar ook tot nieuwe kansen. Dus is er behoefte aan nieuwe hefbomen om noden en capaciteiten met elkaar te verbinden. Gemeenschapsmunten zijn daar een prima middel toe. Ze helpen je om zaken te realiseren die met euro’s niet te betalen zijn, en vormen dus een bijkomende hefboom om jouw doelen te bereiken.

Beleid

Om met gemeenschapsmunten zinvol aan de slag te gaan, is het van belang om je allereerst een goed beeld te vormen van actuele maatschappelijke ontwikkelingen en hun impact op jouw beleid als onderneming, organisatie of overheid. Gemeenschapsmunten zijn niet bedoeld om de bestaande beleidsinstrumenten te vervangen, maar om ze aan te vullen. Oude en nieuwe hefbomen hebben elk hun terrein. In hoofdstuk 1 leer je enkele begrippen kennen om die nieuwe context in beeld te brengen. Zo krijg je inzicht in waar en waartoe in je omgeving gemeenschapsmunten zinvol zijn.

Doelen

Vervolgens gaat het erom te kiezen wat je met je gemeenschapsmunt wil bereiken. Wereldwijd worden complementaire munten voor de meest uiteenlopende doelen ingezet. Zo bewijzen commerciële getrouwheidsprogramma’s – denk aan de klantenkaart van supermarkten of tankstations, of de vliegmijlen van vliegtuigmaatschappijen – al sinds ruim veertig jaar dat ze de klanten aan zich kunnen binden. Daarmee is aangetoond dat het gedrag (kopen, tanken, reizen …) van mensen dankzij deze systemen langdurig, op grote schaal en tegen lage kostprijs kan worden veranderd. De gemeenschapsmunten die in dit handboek worden beschreven, gebruiken dezelfde principes en technieken, maar dan met als doel de levenskwaliteit in lokale gemeenschappen te verbeteren. Hoofdstuk 2 licht toe tot welke doelen gemeenschapsmunten kunnen bijdragen, en legt uit waarop je moet letten als je doelen gaat vastleggen.

Betrokken partijen

Tot slot leer je in het derde hoofdstuk wie je betrekt bij de keuze van doelen. Aangezien het doel van gemeenschapsmunten is om de inzet van allerlei organisaties, ondernemers en burgers te versterken, is het cruciaal om hen al van bij de start mee te hebben. Reeds bij de keuze van de doelen voor je gemeenschapsmunt moet je op hun inbreng rekenen.

[info] Deel 1 helpt je een antwoord te formuleren op volgende vragen**

  • Merk ik in mijn omgeving (nieuwe) noden die door de bestaande beleidsinstrumenten (of door de markt) onvoldoende worden vervuld? Zijn gemeenschapsmunten hiervoor zinvol?
  • Welke zaken kun je dankzij een gemeenschapsmunt realiseren om aan die nood tegemoet te komen? Welke concrete doelen zijn haalbaar? |
  • Met wie zit ik samen om die doelen te formuleren? Wie betrek ik erbij en op welke manier? |

results matching ""

    No results matching ""