Deel 2: Ontwerp je gemeenschapsmunt


Eens je met je partners de doelen gekozen hebt, moet je de gemeenschapsmunt zo ontwerpen dat ze de inzet van burgers voor die doelen maximaal stimuleert, en ze de diensten zo vlot mogelijk laat circuleren. Het ontwerp moet altijd afgestemd zijn op de lokale context.

Gemeenschapsmunten bestaan uit een zestal bouwstenen. Hoofdstuk 4 overloopt die bondig. Bij elk van de bouwstenen kun je andere keuzes maken, waardoor de munt bepaalde functies meer of minder zal vervullen. Gemeenschapsmunten kunnen in principe in evenveel vormen bestaan als er gemeentes of buurten zijn. In de praktijk zie je drie vaak voorkomende modellen. Hoofdstuk 5 licht die toe, verwijzend naar bestaande gemeenschapsmunten. Je maakt kennis met enkele courante muntsystemen, elk met hun voor- en nadelen.

[info] Deel 2 helpt je een antwoord te formuleren op volgende vragen

  • Welke functies kan de gemeenschapsmunt vervullen en via welke bouwstenen kun je die inbouwen?
  • Welk modellen bestaan er en wat zijn hun voor- en nadelen?

results matching ""

    No results matching ""