Deel 3: Planning en werkpakketten


Eens je de doelen en het model in kaart gebracht hebt en een concept voor de gemeenschapsmunt klaar hebt, begint het uitvoerende werk. Dat vergt een goed werkplan. Dit deel biedt je eerst een overzicht van hoe de opstart van een gemeenschapsmunt globaal verloopt.

Vervolgens worden vijf werkpakketten toegelicht die bij de lancering komen kijken. Het gaat om:

De focus ligt vooral op wat specifiek nodig is om een gemeenschapsmunt op te starten. Uiteraard spelen ook meer algemene opvolgingsprocessen een belangrijke rol, zoals financieel beheer of projectmanagement. Dit handboek gaat daar niet al te diep op in, omdat daarover heel wat andere bronnen beschikbaar zijn. Ook zijn er experts en consulenten die je daarbij kunnen helpen. Het managementmodel voor gemeenschapsmunten dat hier wordt voorgesteld, is geïnspireerd op een Europees onderzoeksproject rond complementaire munten, het Community Currency In Action (of CCIA) initiatief.

[info] Deel 3 helpt je een antwoord te formuleren op volgende vragen:

  • Welke stappen komen er kijken bij het opzetten van een gemeenschapsmunt?
  • Aan welke aspecten moet je allemaal denken als je met een gemeenschapsmunt van start gaat?
  • Wat werd er op dit vlak al geleerd in andere projecten met gemeenschapsmunten?

results matching ""

    No results matching ""