Het handboek is opgebouwd uit drie delen

 1. Beleidsvisie en doelen
  Voor welke uitdagingen is het voor gemeentes of dienstverlenende organisaties vandaag interessant een munt te lanceren? Voor welk type beleidsdoelen zijn gemeenschapsmunten geschikt, en hoe kies je goede doelen?

 2. Het ontwerp van de munt
  Een gemeenschapsmunt zorgt ervoor dat onbenutte capaciteiten in een buurt, dorp of stad ingezet worden voor onvervulde noden en dromen. Er zijn veel manieren om dit te doen. Je leert drie courante types van gemeenschapsmunten kennen die uitgaan van lokale overheden en professionele organisaties. Elk model maakt andere keuzes wat betreft de bouwstenen en het ontwerp van de munt, opent bepaalde mogelijkheden maar kent ook zijn beperkingen. Met welke elementen hou je rekening om de juiste keuze te maken?

 3. De organisatie achter de munt
  Om de inzet van de burgers duurzaam te stimuleren, moet de gemeenschapsmunt zo vlot mogelijk van hand tot hand kunnen gaan, en dat vergt planning en een goed management. Hoe ga je concreet tewerk om een munt te lanceren, en hoe garandeer je dat die goed blijft draaien?

Om het behapbaar te houden, gaat het handboek enkel in op de meest gangbare vormen van gemeenschapsmunten, en het licht die beknopt en overzichtelijk toe. Wie graag nog meer wil weten over praktische of theoretische aspecten, kan gaan grasduinen in de lijst met websites en publicaties.

Gemeenschapsmunten komen met hun eigen vaktermen. In de tekst is geprobeerd om zoveel mogelijk jargon te vermijden, maar het leest natuurlijk vlotter als je een begrip niet telkens opnieuw volledig moet omschrijven. Een aantal termen die in de context van gemeenschapsmunten geregeld opduiken, werden daarom verzameld in een ‘verklarende woordenlijst’.

results matching ""

  No results matching ""